Webankieta i Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego współpracują ze sobą od końca 2019 roku. W ramach współpracy wyznaczeni pracownicy naukowi otrzymują darmowy dostęp do konta administracyjnego i mogą zakładać dodatkowe konta dla studentów. Wszystko po to, aby przeprowadzanie badań naukowych było łatwiejsze, a studenci i wykładowcy mieli dostęp do narzędzia umożliwiającego szybkie zebranie i przeanalizowanie informacji niezbędnych do rozwoju i nauki w dziedzinie Socjologii. 

Ankiety online i badania naukowe na Wydziale Socjologii UW

Ankiety na Wydziale Socjologii wykorzystywane są przez studentów i wykładowców m.in. do:

  • prowadzenia badań naukowych na potrzeby zajęć,
  • badań ilościowych i jakościowych,
  • ewaluacji zajęć – ankieta jest narzędziem do lepszego planowania programu i zbierania opinii studentów na temat prowadzonych zajęć,
  • usprawniania organizacji wydarzeń związanych z życiem Uczelni i studentów.

Chcesz dołączyć do grona Uczelni współpracujących z Webankietą i uzyskać darmowy dostęp do narzędzia dla pracowników i studentów? Napisz do nas: [email protected]

Więcej informacji na temat współpracy z Uczelniami znajdziesz tutaj: https://lp.webankieta.pl/webankieta-za-darmo-dla-studentow. Polecamy nasz poradnik o tym jak zbierać opinie przy pomocy pytań ankietowych – dowiesz się z niego jak uniknąć najczęstszych błędów przy tworzeniu ankiet online. Nauczysz się także, jak poprawnie zadawać pytania i zaprojektować ankietę, aby wypełniło ją jak najwięcej osób.